Forord

 

Bag dette website står Jens Jørn Gjedsted, Ole Matthiessen og Aage Hagen, der siden det første jazzstævne i 1966 har været involveret i stævnerne i roller som deltager, lærer, stævneleder, redaktør, radioproducer mv.

Overordnet set har jazzstævnerne været en af de vigtigste kulturelle aktiviteter på den danske musikscene i sidste halvdel af 1900-tallet. Ikke en kortlivet event glemt dagen efter, men en aktivitet med stor gennemslagskraft, som har trukket dybe og varige spor i dansk musikliv. Stævnerne har sat deres aftryk på mange generationer af rytmiske musikere i Danmark, som har deltaget både som begyndere og professionelle, og de har haft stor betydning for dannelsen af mange kendte grupper på den danske musikscene og for udviklingen af den rytmiske musik og musikpædagogik i Danmark.  

Dette er ikke kun en nøgtern musikhistorisk dokumentation, men også en kærlighedserklæring til unikke øjeblikke i dansk musikhistorie, som fortsat sætter sig spor i det musikalske landskab. Stævnerne var (og er) et samlingssted for kreative nysgerrige mennesker med sans for improvisation med antennerne ude i tider, hvor alt var i forandring. En uge eller to, hvor alt var anderledes, hvor man kunne eksperimentere, tænke ud af boksen, afprøve ting, komme ud af den daglige trummerums begrænsende tankebaner, samle ny energi, få ny inspiration, møde ligesindede. For nogle et første møde med en ukendt verden.

Projektet skulle egentlig have været en bog, en bog med flot udstyr og mange billeder. Sådan skulle det ikke gå. Vi havde ellers sendt ansøgninger til en lang række af fonde, der kunne tænkes at støtte dette vigtige stykke Danmarkshistorie, som ikke er blevet beskrevet før, men kun Ben Webster Fonden var så venlige at betænke os med et tilskud på 8.000 kr. Det er vi dem dybt taknemmelige for!

Da vi ikke kunne lave en bog, var vi tvunget til at finde en alternativ løsning, og det blev så dette website. Med tilskuddet fra Ben Webster Fonden havde vi lige akkurat penge til at få designet et website, som vi kunne arbejde i. Stor tak til Peer Freisleben, der har designet websitet og hjulpet os med support, når vi er stødt ind i tekniske problemer – og det er sket tit.

Set i bakspejlet er denne løsning måske ikke så ringe endda. Et website er jo, i modsætning til en bog, et dynamisk værktøj, som giver mulighed for at tilføje nyt materiale hen ad vejen. Man kan derfor også se projektet som en ny måde at skrive historie på, hvor læseren selv har mulighed for at komme til orde med egne historier, oplevelser og holdninger.

Vi har kun haft mulighed for at dykke ned i de kilder, som vi har haft til vores rådighed, og vil derfor opfordre til at sende os materiale, så du også kan være med til at skrive videre på sagaen om jazzstævnerne. Det være sig gode historier, musikalske oplevelser, mødet med lærere som fik betydning for dig, hvad stævnerne har medført for en eventuel efterfølgende musikalsk karriere, socialt samvær, musikere, som du senere kom til at spille sammen med, mødte du din kæreste på stævnet? oplevelser fra jams/koncerter/fester/sport og musik. Det kunne også være billeder, avisomtaler og lydeksempler.

Send dit bidrag til jazzstaevnerne@gmail.com

Projektets form giver også mulighed for at korrigere eventuelle fejl, der har sneget sig ind i teksten. Mange af de begivenheder, der er beskrevet her, ligger jo mange år tilbage i tiden, og vi må nok erkende, at både vi selv og vores kilder ikke i alle tilfælde husker helt korrekt. Der er selvfølgelig skriftlig dokumentation bag mange af de historier, som vi har valgt at bringe, mens andre baserer sig på interviews med de involverede, og her spiller hukommelsen os ofte et puds. Vi beder derfor læseren om at vise overbærenhed over for eventuelle fejl.

Selve titlen “Stævnemøder – en fortælling om de danske jazzstævner” understreger, at vores projekt hverken er et videnskabeligt eller et journalistisk projekt, der er underlagt de strenge krav, der gælder for den type arbejde. Vores projekt er netop en fortælling, som afspejler den historie, som vi tre forfattere synes, det har været vigtigst at fastholde og udbrede. Det betyder også, at vores fortælling indeholder vurderinger og tolkninger, som nogle – måske med rette – vil være uenige i. Men også her er du velkommen til at skrive til os for at gøre os opmærksom på vores fejlbarlighed.

Indtil videre har vi på hjemmesiden koncentreret os om de første år, hvor stævnerne efterhånden fandt deres form, og vi skriver fortsat videre på markante begivenheder fra de efterfølgende stævner. Nogle få stikord: Var der en løve forbi Brandbjerg, Kenny Barron solo på Louisiana, lærerkoncert på terrassen på Vallekilde, markante lærere, kombinationen musik/sport, musikalsk rundbold, Smoke on the Water i Atriumgården, Lasse og Alexander, den musikalske solsort, som lærte starten af Oyé Como Va efter utallige aflytninger af Krølles hold, spiser fisk tjald, stenalderjazz med The Fringe, mødet med Paul Bley, Thad Jones på Brandbjerg – et big band med mange saxer, Louie Bellson på Vallekilde, de første stævner for de skrappe på Vallekilde, fra Vallekilde til Krogerup  osv. osv. osv.

Vi håber under alle omstændigheder, at du vil nyde de mange fine historier og billeder. Hvis du selv har oplevet et stævne – som deltager, underviser eller gæst – vil du få lejlighed til at genopleve stemningen på disse helt unikke oaser af fælles læring, leg, entusiasme, vildskab, opdagelser og fest. Hvis du aldrig har deltaget i et stævne, kan du få et indblik i et fænomen, der på mange planer har spillet en uvurderlig rolle i udviklingen af dansk musik og musikpædagogik.

København, marts 2022

Jens Jørn Gjedsted, Ole Matthiessen og Aage Hagen